Proizvodi - Protupožarna boja i premaz

Protupožarna boja/premaz ima vrlo široku primjenu, a najčešće se koristi kod protupožarne zaštite nosive čelične konstrukcije i protupožarnu zaštitu drvene konstrukcije. Obzirom da čelik gubi polovicu svoje nosivosti već na oko 550°C, protupožarni premaz/boja djeluje na način da smanjuje prijenos topline prema čeliku i ovisno o debljini nanesenog sloja štiti nosivu konstrukciju sukladno zahtijevanoj klasi vatrootpornosti. Protupožarni premaz, ovisno o namjeni može biti na bazi vode ili otapala, ekspandirajući ili ablativni. Kod nanošenja protupožarnog premaza posebnu pažnju treba obratiti na pripremu površine, vanjsku temperaturu, kao i vlagu te je potrebno strogo se držati propisanih uputa proizvođača. Protupožarni premaz/boju smiju nanositi isključivo stručno osposobljene osobe.