Proizvodi - Protupožarno brtvljenje

Protupožarno brtvljenje ima važnu ulogu u svakom projektu protupožarne zaštite jer u slučaju požara spriječava širenje vatre i dima izvan granica požarnih sektora te omogućuje vrijeme potrebno za evakuaciju ljudi i pokretne imovine. Protupožarno brtvljenje se izvodi na svim mjestima gdje dolazi do prodora instalacija kroz granice požarnog sektora, odnosno prolaza instalacija iz jednog požarnog sektora u drugi i obavezno se mora izvesti kod prolaza električnih kabela, gorivih i negorivih cijevi i ventilacijskih kanala između požarnih sektora te kod protupožarnih zaklopki. Protupožarno brtvljenje smiju izvoditi isključivo stručno osposobljene osobe.